Заседания на УС

Проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ на 13.02.2020 г.

Подробна информация за решенията на УС на ДПУСЯ, които се публикуват на основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на ДП „Управление и стопанисване на язовири“, приет с ПМС № 62…

Read Post →

Решение от неприсъствено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ от 23.12.2019 г.

Подробна информация за решенията на УС на ДПУСЯ, които се публикуват на основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на ДП „Управление и стопанисване на язовири“, приет с ПМС № 62…

Read Post →