Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Заповед за избор на изпълнител

Протокол

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

Обява по чл. 20, ал.3

Обява

ESPD-obr.4.doc

ESPD-request.zip

Образец на договор

Образци на документи

Техническа спецификация

Указания за участие