Контакти

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

гр. София 1000

ул. „Княз Александър I” № 12


Адрес за кореспонденция

гр. София 1756

ул. „Лъчезар Станчев” № 9

e –mail: office@dpusia.bg

тел.: 02/ 980 80 98

факс: 02/ 980 59 80