Daily Archives For сряда, септември 25, 2019

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ по пет обособени позиции

Дата на обявяване: 26.09.2019г. Уважаеми дами и господа, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с адрес гр.София, ул.“Княз Александър I“ № 12, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет:…

Read Post →