Daily Archives For петък, юни 12, 2020

Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Заповед за избор на изпълнител Протокол Информация за удължаване на срок за получаване на оферти Обява по чл. 20, ал.3 Обява ESPD-obr.4.doc ESPD-request.zip Образец на договор Образци на документи Техническа спецификация Указания за участие

Read Post →