Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ предприема всички необходими мерки във връзка с падналите и очакваните значителни валежи на територията на община Берковица, област Монтана

Въз основа на прогнози, изготвени от служители на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири“, е извършено наблюдение на язовирите, управлявани и стопанисвани от предприятието на територията на област Монтана в периода 02.06.2023г. - 15.06.2023г.
В посочения период, от предприятието са извършени манипулации с облекчителните съоръжения на язовирите, с цел регулиране на водните нива. Премахнати са установените при огледите наноси и свлечени земни маси, намаляващи проводимостта на облекчителните съоръжения. Извършени са дейности по подпомагане изпълнението на нормативни задължения на Областния управител на област Монтана, като са премахнати растителност и земни маси в участъци на дерето след язовир „Мишковец“, община Берковица.
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ продължава непрекъснатото наблюдение на язовирите в област Монтана до приключване на валежната обстановка.

 

Close