Нова специализирана техника в ДП “Управление и стопанисване на язовири”

През месец май 2022 година, чрез общественa поръчка Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ стана собственик на 8 броя нови самоходни машини за почистване и поддръжка на язовирни стени и подходите към тях (мулчери с марка FERRI, модел iCUT 3).

  Самоходните мулчери са с дистанционно управление и са предназначени за косене на трева, плевели, храсти и клони. Мулчерите осигуряват почистване на труднодостъпни зони с максимална безопасност при критични и взискателни условия, като в същото време чрез тях се постига максимална производителност. Самоходните машини могат да работят успешно при специфичните условия на язовирните стени, които се характеризират с големи наклони. Мулчерите косят бързо и ефикасно растителност при наклони до 55°, като се движат по наклона във всички посоки. По-долу е качено кратко видео с демонстрация на работата на машините.

  Премахването на растителността от язовирните стени е от ключово значение за поддръжката и осигуряването на безопасното експлоатационно състояние на язовирите Чрез премахването на растителността от язовирните стени, от една страна, се предотвратява нарушаването на здравината на насипа от кореновата система на дърветата и храстите, а от друга страна, се осигурява възможност за извършване на адекватни огледи на стената и в този смисъл констатиране на проблеми още при появата им. Бързото и качествено премахване на растителността от язовирните стени чрез придобитата техника допринася за привеждането на язовирите – държавна собственост, предоставени за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване” в безопасно експлоатационно състояние и по този начин за предотвратяване настъпването на вредни последици за живота и здравето на хората, околната среда и материалните ценности.

Close