Съобщения

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО в язовири, събирателни деривации , отводнителни канали и други хидротехнически съоръжения.

Търгове