Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ предприема всички необходими мерки във връзка с падналите и очакваните значителни валежи на територията на община Берковица, област Монтана

Въз основа на прогнози, изготвени от служители на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири“, е извършено наблюдение на язовирите, управлявани и стопани ...

Close