Търгове

До всички заинтересовани лица във връзка с провеждани тръжни процедури по чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, желаем да Ви уведомим, че Заявление за деклариране на интерес/ участие в тръжна процедура може да бъде подадено на email: office@dpusia.bg.

Образец на заявлението бихте могли да изтеглите от линка по - долу.  

Заявление за участие в тръжна процедура

Close