Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ предприема всички необходими мерки във връзка с падналите и очакваните значителни валежи на територията на община Берковица, област Монтана

Въз основа на прогнози, изготвени от служители на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири“, е извършено наблюдение на язовирите, управлявани и стопанисвани от предприятието на територията на област Мон ...

Нова специализирана техника в ДП “Управление и стопанисване на язовири”

През месец май 2022 година, чрез общественa поръчка Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ стана собственик на 8 броя нови самоходни машини за почистване и поддръжка на язовирни стени и подходите към ...

Close