Процедури

Доставка на 30 броя фабрично нови леки автомобила за нуждите на Държавно предприят ...

Дата на обявяване: 10.10.2019г. Уважаеми дами и господа, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с адрес гр.София, ул."Княз Александър I" № 12, отправя ...

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Държавно предприятие „У ...

Дата на обявяване: 26.09.2019г. Уважаеми дами и господа, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с адрес гр.София, ул."Княз Александър I" № 12, отправя ...

На основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ всички документи, свързани с обществени поръчки/пазарни консултации/ред за възлагане по реда и условията на глава 26 от ЗОП и др., считано от 15.06.2020 година следва да се достъпват на Профила на купувача на ДПУСЯ в електронната платформа по чл. 39а от ЗОП, а именно - ЦАИС ЕОП.

 

Профил на купувача на ДП "Управление и стопанисване на язовири" - https://app.eop.bg/buyer/23025

Close