Daily Archives For петък, юни 12, 2020

Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Д – 30/ 09.09.2020г. Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Заповед за избор на изпълнител Протокол Информация за удължаване на срок за получаване на оферти Обява по чл. 20, ал.3 Обява ESPD-obr.4.doc ESPD-request.zip…

Read Post →