Годишни отчети

Годишен отчет на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" за постъпили заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ през 2022 г.

Годишен отчет на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" за постъпили заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ през 2021 г.

Годишен отчет на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" за постъпили заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ през 2020 г.

 

 

 

Close