Заявления по ЗДОИ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат в деловодството на главно управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” (ДПУСЯ) с адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” №9, e-mail: office@dpusia.bg , телефон: 02/ 980 80 98, с работно време: всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Close