Планове и дейност

План за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2023 г.

Годишен отчет за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2022 г.   Приложение 1 

План за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2022 г.

Годишен отчет за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2021 г.

План за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2021 г.

Годишен отчет за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2020 г.

План за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2020 г.

Годишен отчет за дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" 2019 г.

Close