Кариери

Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” - гр. Варна

10.05.2024 г. - 07.06.2024 г

Обява за длъжност  „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” - гр. Видин

27.05.2024 г. - 24.06.2024 г.

Обява за длъжност „юрисконсулт”

в дирекция „Финансово управление и обща администрация” на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

21.05.2024 г. - 18.06.2024 г.

Close