Кариери

 

Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” - гр. Плевен

15.05.2023 - 12.06.2023


Обява за длъжност „юрисконсулт” в дирекция „Финансово управление и обща администрация” на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

13.04.2023 - 11.05.2023


 Обява за длъжност „Експерт, ПТО“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“,  на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

16.01.2023 - 06.02.2023


Обява за длъжност „Техник, механик – електроник“, в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Враца на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

10.01.2023 - 07.02.2023


Close