Кариери

 Обява за длъжност „Експерт, ПТО“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“,  на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

16.01.2023 - 06.02.2023


Обява за длъжност „Техник, механик – електроник“, в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Враца на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

10.01.2023 - 07.02.2023


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Враца на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

10.01.2023 - 07.02.2023


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

08.11.2022 - 03.02.2023


 Обява за длъжност „Експерт, ПТО“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“,  на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

13.10.2022 - 10.11.2022


Обява за длъжност „ Техник, механик – електроник “ , в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Пловдив на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

28.07.2022. - 25.08.2022


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Ямбол на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

15.06.2022. - 10.08.2022


Обява за длъжност „Работник, поддръжка на язовири“, в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Хасково на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

28.06.2022. - 27.07.2022


Обява за длъжност „ Техник, механик – електроник “ , в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Пловдив на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

04.05.2022. - 01.06.2022


Обява за длъжност - Ръководител регионално звено, териториално поделение гр. Пловдив  на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

23.03.2022 - 20.05.2022


Обява за длъжност - Директор, дирекция „Техническа експлоатация стопанисване и поддръжка ” на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

19.01.2022 - 16.02.2022


Обява за длъжност - Геодезист в Дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ към Териториално поделение гр. Варна на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

09.11.2021г. - 09.12.2021г.


Обява за длъжност - Геодезист в Дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ към Териториално поделение гр. Враца на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

09.11.2021г. - 09.12.2021г.


Обява за длъжност - Геодезист в Дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ към Териториално поделение - гр. Бургас на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

09.11.2021г. - 09.12.2021г.


Обява за длъжност - Геодезист в Дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ към Териториално поделение - гр. Благоевград на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

09.11.2021г. - 09.12.2021г.


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, с работно място гр. Благоевград на Държавно предприятие„Управление и стопанисване на язовири”

09.11.2021г. - 09.12.2021г.


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, с работно място гр. Плевен на Държавно предприятие„Управление и стопанисване на язовири”

09.11.2021г. - 09.12.2021г.


Обява за длъжност - Главен счетоводител в Дирекция „Финансово управление и обща администрация“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

18.10.2021- 18.11.2021г.

 


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Враца - работно място гр. Монтана на Държавно предприятие„Управление и стопанисване на язовири”

07.10.2021г. - 09.12.2021г.

 


 

Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Враца - работно място гр. Видин на Държавно предприятие„Управление и стопанисване на язовири”

07.10.2021г. - 09.12.2021г.

 


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално поделение гр. Враца на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

07.10.2021г. - 09.12.2021г.

 


Обява за длъжност - Геодезист в Дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

04.10.2021- 01.11.2021г.

 


 

Обява за длъжност - Счетоводител в Дирекция "Финансово управление и обща администрация" на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"

02.03.2021 - 30.03.2021

 


Обява за длъжност - Директор, дирекция „Техническа експлоатация стопанисване и поддръжка ” на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

18.02.2021 - 18.03.2021

 


Обява за длъжност - Юрисконсулт в Дирекция "Финансово управление и обща администрация" на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"

14.01.2021 - 11.02.2021

Close