Кариери

Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” - гр. Варна

11.09.2023 г. - 09.10.2023 г


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” - гр. Плевен

27.11.2023 г. - 25.12.2023 г


Обява за длъжност „Експерт, хидроинженер“ в дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ - гр. Велико Търново

01.08.2023 г. - 29.08.2023 г


Close