Кариери

Обява за длъжност - Главен счетоводител в Дирекция „Финансово управление и обща администрация“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

16.09.2021- 07.10.2021


Обява за длъжност - Геодезист в Дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

09.08.2021- 06.09.2021

 Обява за длъжност - Счетоводител в Дирекция "Финансово управление и обща администрация" на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"

02.03.2021 - 30.03.2021


Обява за длъжност - Директор, дирекция „Техническа експлоатация стопанисване и поддръжка ” на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

18.02.2021 - 18.03.2021


Обява за длъжност - Юрисконсулт в Дирекция "Финансово управление и обща администрация" на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"

14.01.2021 - 11.02.2021

Close