Обявления за предварителна информация

На основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ всички документи, свързани с обществени поръчки/пазарни консултации/ред за възлагане по реда и условията на глава 26 от ЗОП и др., считано от 15.06.2020 година следва да се достъпват на Профила на купувача на ДПУСЯ в електронната платформа по чл. 39а от ЗОП, а именно - ЦАИС ЕОП.

 

Профил на купувача на ДП "Управление и стопанисване на язовири" - https://app.eop.bg/buyer/23025

Close